Dostęp dla członków oddziału

Aktualności

Czyszczenie i malowanie klatek 23.03.2024 godzina 9.00 punkt wkładań Lubicz
20 marca 2024, 14:23 - aktualizacja 23 marca 2024, 07:53

Koledzy Hodowcy Sekcji Podgórz , Toruń i Lubicz , w sobotę  23.03. 2024 będą czyszczone i malowane klatki . Proszę zabrać ze sobą szczotki druciane i elektronarzędzia z tarczami do szlifowania .  Proszę podchodzić do sprawy poważnie , nie jak dwa tygodnie temu  , gdy wstawili się tylko koledzy z Sekcji Lubicz  - 11 osób . Jezeli będzie brakować osób z Torunia i Podgórza odpowiednia ilość klatek nie będzie wyczyszczona i te klatki będą dostarczone na punkty wkładań w Toruniu i Podgórzu do wkładania na loty. Jak sobie przygotujemy sprzęt takim będziemy wywozić gołębie na loty.  Proszę o duże zaangażowanie hodowców z Torunia i Podgórza , bo to dla dobra naszych gołębi. 

Z poważaniem  prezes Adam Dolega

Czytaj więcej
Spisy gołębi dorosłych 2024.
11 marca 2024, 14:01

Zarząd Oddziału Toruń informuje Zarządy Sekcji, że spisy gołębi dorosłych należy dostarczyć w dniu 23.03.2024r. (sobota). Spisy wykonujemy w 4 egzemplarzach z całości i 1 z "50" . Na spisach obowiązkowo pieczęć lekarza weterynarii oraz seria i numer szczepionki przeciwko paramyxowirozie . Obowiązkowo na spisie należy wpisać adres położenia gołębnika. Opłata wynosi 5,50 zł od gołębia.

Miejsce dostarczenia spisów: punkt wkładań sekcji Lubicz

godzina 10:00 - sekcja Winnica

godzina 10:30 - sekcja Podgórz

godzina 11:00 - sekcja Toruń

godzina 11:30 - sekcja Zławieś

godzina 12:00 - sekcja Lubicz

 

Uwaga!

W związku z licznymi i karygodnymi błędami na spisach w ubiegłym roku Zarząd Oddziału Toruń podjął decyzję, że spisy niezgodne z przyjątym wzorem nie zostaną odebrane od Zarządów sekcji dlatego prosimy Zarządy o wnikliwe sprawdzanie dokumentów. Na prawidłowo wypełnionym spise płeć samicy oznaczamy cyfrą 0 a samca 1 (oznaczanie 01-10 jest błędne i nie zostanie dopuszczone). Dodatkowo barwy opisujemy cyfrą w zgodzie z legendą podaną na spisie (oznaczanie NN , N, rudy, szali stalowy również nie zostaną dopuszczone).

Proszę o poważne podjeście do tematu.

Karol Kołek

Czytaj więcej
Czyszczenie i malowanie klatek 09.03.2024 godzina 9.00 odbędzie się na punkcie wkładań w Lubiczu
3 marca 2024, 12:07

Punkt wkładań Toruń - (12 osób) Punkt wkładań Lubicz (10 osób) Punkt wkładań Podgórz (4 osoby) Proszę zabrać ze sobą sprzęt do czyszczenia klatek ( szczotki druciane, gruby papier ścierny, szlifierki z tarczami ściernymi lub drucianymi. Zarządy poszczególnych sekcji proszone o zorganizowanie osób i sprzętu.

Zarząd Oddziału

Czytaj więcej