Dostęp dla członków oddziału

Zarząd oddziału

Władze Oddziału 0326 Toruń   2023 - 2026

Adres korespondencyjny i mailowy:

PZHGP Oddział Toruń

ul. Rumiankowa 3 ,  87-148  ŁYSOMICE

 

 e-mail : Pzhgp0326Torun@wp.pl      

 

  tel. +48 606 783 911 

http://pzhgptorun.eu/


Numer konta : Bank Spółdzielczy     87-122 Grębocin ul.Lubicka                                                                    24 9491 0003 0000 0009 3321 0001

Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu                   - Adam Dolega tel.603 267 679

Wiceprezes d/s Gospodarczych     - Henryk Majszak tel.504 042 258

Wiceprezes d/s Finansowych       - Karol Kołek tel.533 505 235

Wiceprezes d/s Organizacji Lotów - Tomasz Rumiński tel.661 384 942

Sekretarz Zarządu                - Przemysław Wojciechowski tel.606 783 911

Członek Zarządu                  - Bauk Henryk

Członek Zarządu                  - Kaczmarek Maciej

Członek Zarządu                  - Krystosiak Mirosław

Członek Zarządu                  - Wieczyński Tomasz 

  

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący            - Waldemar Gajewski tel.601 814 768

Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Dolega tel.605 436 597

Sekretarz                 - Robert Ząbik

Członek                   - Jerzy Komorowski

Członek                   - Dariusz Knyszyński

 

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna 

Przewodniczacy            - Krzysztof Słomski

Zastępca Przewodniczacego - Jan Baran

Sekretarz                 - Zdzisław Zarembski 

Członek                   - Grzegorz Chyliński

Członek                   - Józef Jędrzejewski

Delegaci na Walne Zebranie Okręgowe

 1. Bauk Henryk              - sekcja  9 Straszewo
 2. Buchalski Tomasz         - sekcja  9 Straszewo
 3. Dolega Adam              - sekcja 50 Lubicz
 4. Dolega Zbigniew          - sekcja 50 Lubicz
 5. Kaczmarek Maciej         - sekcja 50 Lubicz
 6. Kołek Karol              - sekcja 50 Lubicz
 7. Krystosiak Mirosław      - sekcja  6 Zławieś
 8. Majszak Henryk           - sekcja 50 Lubicz
 9. Prądzyński Andrzej       - sekcja 50 Lubicz
 10. Rumiński Tomasz          - sekcja 50 Lubicz
 11. Wieczyński Tomasz        - sekcja 50 Lubicz 
 12. Wojciechowski Przemysław - sekcja 23 Toruń
 13. Ząbik Robert             - sekcja 50 Lubicz

Władze Oddziału 0326 Toruń    2019 - 2022

Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu                   - Andrzej Prądzyński

Wiceprezes d/s Gospodarczych     - Henryk Bauk

Wiceprezes d/s Finansowych       - Jerzy Komorowski

Wiceprezes d/s Organizacji Lotów - Tomasz Rumiński 

Sekretarz Zarządu                - Krzysztof Słomski

Członek Zarządu                  - Jan Ciborski

Członek Zarządu                  - Tadeusz Gajdziński

Członek Zarządu                  - Michał Lewandowski

Członek Zarządu                  - Marceli Sulecki

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący            - Zbigniew Dolega

Zastępca Przewodniczącego - Henryk Majszak

Sekretarz                 - Janusz Błoński

Członek                   - Czesław Skonieczka

Członek                   - Robert Ząbik


Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna

Przewodniczacy            - Jan Baran

Zastępca Przewodniczacego - Agnieszka Tołkaczewska

Sekretarz                 - Zdzisław Zarembski 

Członek                   - Tadeusz Januszewski

Członek                   - Zbigniew Kurij


Delegaci na Walne Zebranie Okręgowe

 1. Bauk Henryk         - sekcja  9 Podgórz Południe 
 2. Błoński Janusz      - sekcja 50 Lubicz
 3. Buchalski Tomasz    - sekcja  9 Podgórz Południe
 4. Ciborski Jan        - sekcja 50 Lubicz
 5. Dolega Adam         - sekcja 50 Lubicz
 6. Gajdziński Tadeusz  - sekcja  9 Podgórz Południe
 7. Januszewski Tadeusz - sekcja 53 Wrzos
 8. Jędrzejewski Józef  - sekcja  4 Podgórz
 9. Komorowski Jerzy    - sekcja 50 Lubicz
 10. Lewandowski Michał  - sekcja  4 Podgórz
 11. Majszak Henryk      - sekcja 50 Lubicz
 12. Prądzyński Andrzej  - sekcja 50 Lubicz
 13. Rumiński Tomasz     - sekcja 50 Lubicz
 14. Sulecki Marceli     - sekcja 23 Toruń


Delegaci na Walne Zebranie Oddziałowe

 • Sekcja 4 Podgórz
 1. Jędrzejewski Józef
 2. Lewandowski Michał
 3. Lewandowski Zbigniew
 4. Witczak Zbigniew
 5. Ziętek Eugeniusz
 • Sekcja 6 Zławieś Wielka
 1. Holc Janusz
 2. Krystosiak Czesław
 3. Krystosiak Jerzy
 4. Krystosiak Mirosław
 5. Przysucha Janusz
 • Sekcja 8 Winnica
 1. Mądraszewski Jerzy
 2. Michalski Łukasz
 3. Ruszyński Andrzej
 • Sekcja 9 Podgórz Południe
 1. Bauk Henryk
 2. Buchalski Tomasz
 3. Gajdziński Tadeusz
 4. Gożdziecki Krzysztof
 5. Kuligowski Dariusz
 6. Kurij Zbigniew
 7. Kujawa Zbigniew
 • Sekcja 23 Toruń
 1. Juchciński Józef
 2. Słomski Krzysztof
 3. Sulecki Marceli
 4. Zarembski Zdzisław
 • Sekcja 50 Lubicz
 1. Baran Jan
 2. Błoński Janusz
 3. Ciborski Jan
 4. Dolega Adam
 5. Dolega Zbigniew
 6. Kaczmarek Maciej
 7. Kołek Karol
 8. Komorowski Jerzy
 9. Majszak Henryk
 10. Prądzyński Andrzej
 11. Rumiński Tomasz
 12. Skonieczka Czesław
 13. Ząbik Robert
 • Sekcja 53 Wrzos
 1. Januszewski Tadeusz
 2. Tołkaczewska Agnieszka
 3. Zatorski Jarosław

  

Władze Oddziału 2015 -2018

Zarząd Oddziału

PREZES ODDZIAŁU    -  Andrzej Prądzyński  tel.694 442 057

Viceprezes d/s Gospodarczych     - Henryk Majszak tel.504 042 258  

Viceperzes d/s Finansowych       - Jerzy Komorowski tel.607 242 123

Viceprezes d/s Organizacji Lotów - Adam Dolega tel.603 267 679  

Sekretarz                        - Tomasz Kosobucki tel.886 286 251

Członkowie Zarządu               - Mirosław Krystosiak

                                 - Jan Ruciński

                                 - Marceki Sulecki

                                 - Eugeniusz Ziętek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna             

                                        -Zbigniew Dolega      - przewodniczący

                                        - Józef Jędrzejewski   - v-ce przewodniczący

                                        - Chojnicki Dariusz     - sekretarz

                                        - Ryszard  Zambrzycki

                                        - Grzegorz Chyliński

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna      

                                        - Kazimierz Karbowski  -przewodniczący

                                        - Maciej Kaczmarek      -v-ce przewodniczący

                                        - Karol Kołek               - sekretarz   

                                        - Janusz Błoński

                                        - Zbigniew Lewandowski