Dostęp dla członków oddziału

Pliki do pobrania

Sezon:

Spisy

· Spis dorosłych 2020 1-240 spis dorosłe -2020-1-240.docx
· Spis dorosłych 2020 1-90 spis dorosłe 2020 1-90.docx
· Spisy dorosłych 2020- INFORMACJA spisy 2020- informacja.doc
· SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH 2020 1-190 szt spis dorosłe 2020 1-190.doc

Informacje

· Mistrzostwa gołębi dorosłych 2020 MISTRZOSTWA DOROSŁE 2020.docx
· Plan lotów gołębi dorosłych 2020 Plan lotów 2020 - Oddział Toruń.docx
· Wystawa deklaracja długa wystawa deklaracja długa.doc
· Wystawa karta oceny gołębia KARTA OCENY GOŁĘBIA.xls
· Wystawa zestawienie zbiorcze hodowcy Wystawa Okręgowa Gołębi-zastawienie-hodowca.doc
· Zebrania Delegatów - Porządek PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 2020.doc
· Zebranie Delegatów-Lista obecności LISTA OBECNOSCI ZEBRANIE SPR-WYB2019.xls

Pozostałe

· Druk kat. A Kategoria A.docx
· Druk kat. B Kategoria B.doc
· Druk kat. C Kategoria C.doc
· Druk kat. D Kategoria D.doc
· Druk kat. M Kategoria M.doc