Dostęp dla członków oddziału

Spisy gołębi dorosłych 2024.

11 marca 2024, 14:01

Zarząd Oddziału Toruń informuje Zarządy Sekcji, że spisy gołębi dorosłych należy dostarczyć w dniu 23.03.2024r. (sobota). Spisy wykonujemy w 4 egzemplarzach z całości i 1 z "50" . Na spisach obowiązkowo pieczęć lekarza weterynarii oraz seria i numer szczepionki przeciwko paramyxowirozie . Obowiązkowo na spisie należy wpisać adres położenia gołębnika. Opłata wynosi 5,50 zł od gołębia.

Miejsce dostarczenia spisów: punkt wkładań sekcji Lubicz

godzina 10:00 - sekcja Winnica

godzina 10:30 - sekcja Podgórz

godzina 11:00 - sekcja Toruń

godzina 11:30 - sekcja Zławieś

godzina 12:00 - sekcja Lubicz

 

Uwaga!

W związku z licznymi i karygodnymi błędami na spisach w ubiegłym roku Zarząd Oddziału Toruń podjął decyzję, że spisy niezgodne z przyjątym wzorem nie zostaną odebrane od Zarządów sekcji dlatego prosimy Zarządy o wnikliwe sprawdzanie dokumentów. Na prawidłowo wypełnionym spise płeć samicy oznaczamy cyfrą 0 a samca 1 (oznaczanie 01-10 jest błędne i nie zostanie dopuszczone). Dodatkowo barwy opisujemy cyfrą w zgodzie z legendą podaną na spisie (oznaczanie NN , N, rudy, szali stalowy również nie zostaną dopuszczone).

Proszę o poważne podjeście do tematu.

Karol Kołek