Dostęp dla członków oddziału

SPISY MŁODYCH

14 lipca 2021, 20:24 - aktualizacja 19 lipca 2021, 11:05

Zarządy sekcji proszę o zebranie spisów w dniu wkładania na ostatni lot gołębi dorosłych . Gołębie na spisach powinny być ułożone w kolejności numeracji . Spisy wykonujemy w trzech egzemplarzach z całości i jednym z "50" , na spisach obowiązkowo pieczątka lekarza weterynarii oraz seria i numer szczepionki przeciwko paramyksowirozie .  Opłata  2,50 zł od sztuki , każdy gołąb na obrączce z innego oddziału dodatkowo 2,50 zł .  PRZY ODDAWANIU SPISÓW PROSZĘ RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O OPŁATACH LOTOWYCH .  W plikach  do pobrania znajduje się wzór spisu , mistrzostwa oraz plan lotów .  NA SPISACH OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ ADRES POŁOŻENIA GOŁĘBNIKA