Dostęp dla członków oddziału

Ważne przypomienie

13 listopada 2019, 16:55

Zarząd Oddziału PZHGP Toruń przypomina i prosi zarządy sekcji o pilne:

  • przesłanie wykazów  członków sekcji za II półrocze 2019 roku
  • końcowe finansowe rozliczenie sekcji

Hodowcom przypominamy:

  • roczna prenumerata miesiecznika "Hodowca" indywidualna wynosi 96 zł, zbiorowa 90 zł. Aby otrzymać numer 1/2020 wpłat należy dokonać do końca listopada na konto PZHGP Zarządu Głównego 46 1050 1504 1000 0090 3017 3505
  • że od 2017 roku w Konkursie Redakcji udział mogą brać wyłącznie prenumeratorzy "Hodowcy"
  • zgłoszenie gołębi na 37 Okręgową Wystwę Gołębi Pocztowych należy zgodnie z jej regulaminem dokonać do 15.11.2019

Z wyrazami szacunku

Prezes Oddziału

Andrzej Prądzyński