Dostęp dla członków oddziału

23 lipca 2019, 12:38 - aktualizacja 23 lipca 2019, 21:49

Regulamin Lotowo - Zegarowy

Rozdział IV - Zegary kontrolne

pkt. 9

Spisy gołębi, przyporządkowanie obrączek elektronicznych gołębiom - wykonuje się zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK. Spis gołębi wprowadzony do systemu obliczeń przez rachmistrza musi być zgodny z listą zarejestrowanych gołębi w systemie ESK.

 

Liczba porządkowa taka jaka jest na spisie zostaje wprowadzana do programu obliczeniowego. Proszę o wprowadzanie w takiej samej kolejności

gołębie do zegara.  Pozdrawiam Aga