Dostęp dla członków oddziału

Aktualności

Zamknięcie Punktu Wkładania Sekcji 4 Podgórz
4 września 2019, 12:41

Zgodnie z zapisami Regulaminu Lotowo-Zegarowego na punkcie wkładania Sekcji 4 Podgórz nie został spełniony wymóg nastawiania i otwierania zegarów przez minimum 10 hodowców, dlatego puntk zostaje zlikwidowany do końca sezonu lotowego gołębi młodych. Hodowcy chcący nadal uczestniczyć w rywalizacji lotowej muszą dostarczyć swoje gołębie na inne działające punkty wkładania.

      Za Zarząd

        Prezes

Andrzej Prądzyński

Połczyn Zdrój
1 września 2019, 07:04

Poszły  6.50 Dobry lot 

Czytaj więcej
Szczecinek
25 sierpnia 2019, 07:26

Poszły 7.15  Dobry lot

Czytaj więcej